Bemutatkozás

A 128. évébe lépő Törekvés Művelődési Központ az ország egyik legrégebben működő művelődési intézménye. Működtetését –jelenleg- a Töri-ke végzi, aki a következőkben rögzített bevételi forrással rendelkezik. Pályázati támogatások, Önkormányzati támogatás, egyéb év közbeni bevételek, melyek a kulturális szolgáltatást igénybe vevők hozzájárulása ill. a pártoló tagok támogatása. Nem elhanyagolható bevétel a tagok és önkéntesek, ingyenes munkája, mely számos területen segíti a művelődési központ működését.
A meglehetősen szerény költségvetéshez képest nagy forgalmat lebonyolító intézmény az itt dolgozók állhatatos, már-már megszállottsághoz közelítő hozzáállása miatt, működőképes és sikeres. Sikeres, mert a néhány nagyobb, költségesebb, hírességeket megmozgató rendezvényen túl, azt a társadalmi csoportot vagy réteget képes aktivizálni, akik nem tudják megfizetni a drágább művelődési, szórakozási lehetőségeket. A hét minden napján működő intézmény kiszolgálja a környék szerényebb anyagiakkal bíró, szociálisan hátrányosabban élő polgártársainkat valamint a Kőbányán vagy a Józsefvárosban élő nemzetiségi honfitársaink kulturális igényeit. A nagy látogatottságnak az egyik –nem elhanyagolható összetevője – az ingyenes vagy rendkívül kedvezményes szolgáltatások aránya. A programok, helyszín, kulturált környezet biztosítása nagy terhet ró minden alkalmazottra, de hogy „a kultúra legyen mindenkié” gondolkodásmódon nem szeretnénk változtatni, hiszen az alapítók hasonló célokat tűztek ki. A nyitott intézmény fogalma nálunk nem csak frázis, hanem valóság.

Előzmények és környezeti elemzés
Intézményünk az elmúlt 127 évben több szerkezeti és szervezeti változást élt meg. Megalakulásakor – 1888-ban az ország és a Vasút egyik első művelődési intézménye volt, melyet abban az időben Törekvés Dal- Zene- és Önképző Egyletként jegyeztek. Létrejöttével a Kőbányai Kaszinót is megelőzte, így ezzel Kőbánya első kultúrintézménye is lett. Kezdetben a férfi Dalárda, Kártya Klub, a könyvtár a műkedvelő csoport, a szimfonikus és fúvós zenekar működése mellett zene és tánctanfolyamot is működtetett. Eleinte főleg az Északi Főműhely dolgozóinak művelődését szolgálta, majd egyre szélesebbre tárta kapuit a nagyközönség előtt. Később az intézményt is államosították, és az 1940-es évek végén Vasutasok Szakszervezete kapta meg az épület üzemeltetését, megalapította a Törekvés Művelődési Központot. Az 1960-as évek végére nyitott, területi intézménnyé vált. Megteremtette a kulturált társas szabadidő eltöltés és szórakozás feltételeit.
Tevékenységét a kor társadalmi rendszeréhez és kihívásaihoz alakította. 1990-től az intézményben működő kulturális egyesület – a kor kihívásához igazodva – 2004. december 23-án alapszabályt és nevet váltott és tevékenységi körét kibővítve új Szervezeti Szabályzatot alkotott és létre jött a Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális- Szabadidő Egyesület. Az alapszabály módosítást a bíróság is jóváhagyta (2005. 05. 10.) és megadta a közhasznú (16.Pk.64367/1990/8-II) státuszt.
Az elmúlt 127 esztendőben az elődök nyomdokain haladva töretlenül szolgálta és szolgálja a közművelődést, és a magyar kultúra ügyét. Az elmúlt 5 év történéseivel az intézményt bemutató kiállításunk kibővült, mely most már a „125 éves a Törekvés” címet viseli.
Épületünk Budapest főváros mértani közepén a Kőbányai út és a Könyves K. krt. kereszteződésében helyezkedik el. Földrajzi fekvéséből adódóan Kőbánya és Józsefváros lakosságának, valamint a budapesti és az agglomerációs övezet kulturális ellátását is segíti, koordinálja. Szolgálja a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének kezdeményezéseit. Az elmúlt 25 évben megváltozott környezet – több régi gyár megszűnt, 2010-ben már a MÁV Északi Járműjavító Kft-t is megszűntették, ami számunkra pótolhatatlan veszteség. Az új lakóparkok kiépülése, a kiváló tömegközlekedési lehetőség – továbbra is, és egyre hangsúlyozottabban, determinálja a kulturális funkció betöltésére. A környezetünkben megszűnt Ganz-MÁVAG Művelődési Központ nagy kulturális űrt hagyott maga után. Intézményünk, a VIII. kerület e részének kulturális (Vajda Péter utcai Általános Iskola, Ganz-lakónegyed) igényét is próbálja kielégíteni. A Törekvés munkája jól harmonizál a távolabb eső Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ tevékenységével. Programjaink minimális átfedése nem zavarja az intézmények működését, hiszen programkínálatukban hangsúlyeltolódás van. A Törekvés Kulturális Egyesület tevékenységének célja az elődök nyomán haladva – az amatőr művészeti csoportok működtetése és fejlesztése mellett,- a közösségteremtő művelődési formák, az értékes művészeti ismeretszerzés, és kulturált szórakozás elősegítése. Igen lényeges eltérés a két intézmény között, hogy míg az első Önkormányzati fenntartású intézmény, addig a „Törekvés” önfenntartónak mondható és anyagi hátterét a támogatások, tagdíjak-pártoló tagdíjak, a saját bevételek és a pályázatok adják. Eme tény következtében az intézmény anyagi háttere, műszaki és technikai színvonala alulmarad a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal szemben. Az intézmény karbantartását, saját költségvetésünkből finanszírozzuk, támogatói élőerővel, önkéntesek bevonásával történik a nyári megújulás, tisztasági festés, mázolás kivitelezése. Biztosítást kötöttünk a „Törekvés” épületére, mivel a tetőszerkezetet nagyobb széllökés rendre megbontja és nekünk itt dolgozóknak kell megoldani a helyreállítást is. A fűtés tagolt kialakítása, nyílászárók cseréje a jövő feladata lehet.

Intézményünk kapcsolatrendszere
A TÖREKVÉS elfogadja, támogatja, és folytatni kívánja az elődök által kiépített több évtizedes kapcsolatrendszert. Továbbra is partnerének tekinti Kőbánya ill. Józsefváros lakóit, gazdálkodó szervezeteit, és törekszik a támogatókkal való kapcsolat elmélyítésére. Együttműködésünk kifejezetten jónak mondható KŐBÁNYA Önkormányzatával. Kapcsolatot tartunk fenn intézményi támogatóinkkal (TEMI, VOKE) valamint kerületünk művelődési házaival, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal és a Petőfi kultúrházzal. Hagyományosan jó a kapcsolat a Törekvés Sport Egyesülettel, a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségével, és a kerület kisebbségi Önkormányzataival, kiemelve a Görög Kisebbségi Önkormányzatot, és fogadjuk a civil szervezetek, többek között a különböző Cigány Kulturális rendezvényeket, egyéb civil rendezvényeiket is szervezzük.
A kultúrateremtés fontos eszköze, hogy folyamatos kapcsolatot tartunk fenn, a környék óvodáival, iskoláival. Kiemelten a Bem József Általános Iskolával (X. ker.) és Vajda Péter Általános Iskolával (VIII. ker.), a Mocorgó Óvodával (X. ker), a MÁV telepen üzemelő Wesley János Óvodával, az Általános Iskolával, Szakiskola és Gimnáziummal, a Jancsifaluért Egyesülettel, így szervezett keretek között, csoportosan, egyszerre több fiatalt és gyermeket tudunk elérni programjainkkal. Gyümölcsöző az együttműködés a McDonald’s Népliget étteremmel valamint az Oázis Kertészettel, akik néha természetbeni juttatással is segítik rendezvényeink sikerét. Továbbra is feladatunk a társkerülettel, a Józsefvárosi Önkormányzattal való kapcsolat bővítése.

Az intézmény célkitűzései
Alapvető célunk, hogy a rendelkezésre álló eszközeinkkel, hatékonyan és gazdaságosan kiszolgáljuk Kőbánya és Józsefváros lakosságát és a vasutasság művelődési igényeit, valamint fejlesztéseinkkel a fenti igényeket megvalósíthassuk. Sajnálatos módon a nyílászárók cseréjét, a fűtési rendszer átállítását gőzről-melegvízre nem tudjuk saját erőből megoldani ill. a színháztermi székeink is cserére szorulnának – 2015-ben 200 db szék új huzatot kapott -. Továbbra is célunk, hogy önszerveződési lehetőséget biztosítsunk, valamint művészeti alkotó közösségeket működtessünk vonzáskörzetünk állampolgárai részére.
Az elmúlt évben is lehetőséget- kiállításokat biztosítottunk a képzőművészeti alkotásoknak, amit a művészekkel együttműködve a jövőben is megvalósítani szándékozunk.
Igyekezünk, hogy méltó megőrzői és terjesztői legyünk a magyar kultúra örökségének. Kiemelten kezeljük a magyar néptánc, néphagyomány, népi kultúra megismertetését és e témakörben havi rendszerességgel ismeretterjesztő bemutatókat tartsunk, az adott hónap népszokásaiból.
Oktató előadásokat, rendszeres táncházakat és színpadi bemutatókat szervezzünk a kerület általános iskolásainak, kapcsolódva a nép-, és honismeret tantárgy tematikájához. E feladatokhoz megfelelő végzettségű és jól képzett szakembereink koordinálják. Az évtizedek alatt kialakult személyi és gyakorlati háttér megengedi, hogy részben felvállaljuk a terület ilyen tematikájú rendezvényeinek szervezését, lebonyolítását is. Preferáljuk a tánc népszerűsítését a különböző táncstílusok széles palettáján, mivel a tánc –mint szórakozási forma – a zene és mozgás által harmóniát teremt testben és lélekben. Célunk továbbá, hogy maradjanak meg és jöjjenek létre olyan közösségek, melyek kultúránk megőrzésére irányulnak, valamint egészség megőrző funkciójuk is van. Feladatunknak érezzük, hogy helyet biztosítsunk a lakosság alkalmi rendezvény igényeinek, lakossági ismeretterjesztő fórumoknak, oktató-tájékoztató előadásoknak. Kiállításokat tartunk fenn, támogatjuk újabbak létrejöttét. Bemutatkozási lehetőséget tudjuk nyújtani az olyan embereknek is, akiket a sors valamilyen fogyatékossággal sújtott, vagy más módon került hátrányos helyzetbe. Folytatva az elmúlt évben elkezdett programjainkat, törekszünk új programok bemutatására, költségkímélő rendezvények szervezésével és rengeteg önkéntes munkával próbálunk értéket közvetíteni. Feladatunk továbbá az intézményben működő közösségek, csoportok, klubok működésének erőteljesebb segítése, szakmai minőségük fejlesztése érdekében. Reméljük, hogy az itt működő Törekvés Táncegyüttes hét csoportja, Természetjáró kör, Bélyeggyűjtő kör, Fotószakkör, Sakk-klub, Törekvés Kártya klub, Nyugdíjas klubok, Dal-és magyar nóta körök, társastánc klub, nosztalgia klub, versenytánc stb. támogatásunkkal minél magasabb szintre jut. Mottónk továbbra is Kodály Zoltán szavai, miszerint:
„ A kultúrát nem lehet örökölni, az elődök kultúrája elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. ”

Az intézmény marketing és PR munkája
Reklám tevékenységünk, anyagi és személyi lehetőségeink miatt meglehetősen korlátozottak, így nagy folyamatos reklámra nincs lehetőségünk.
Házilag elkészített műsorfüzetünk, szórólapjaink, havi programjaink, a környék lakósságát látják el információval. Kihasználjuk az internet lehetőségeit. Mivel az internet vált az elsődleges hírforrássá, ezt fejlesztjük lehetőségeink szerint. Weboldalunkon tájékoztatjuk az érdeklődőket eseményeinkről, programjainkról. Intézményünk helyet és lehetőséget biztosít egészségvédő és megőrző munkákhoz, ami egyúttal korlátozottan ugyan, de reklámhordozó is a lakosság körében.
Munkatársaink gyűjtik látogatóink véleményét, mely információkat felhasználunk későbbi programjainknál. Nagyobb eseményeinkre meghívjuk kerületünk kábeltelevízióját, az ATV „Kőbányai Híradó” c. műsora is rendszeresen tájékoztat rendezvényeinkről, valamint a Centrum Televízió is beszámol eseményeinkről, így ezt a médiumot is felhasználjuk reklámozásunkra. A Kőbányai Hírek c. újság, a Vasutas Magazin rendszeresen közli programjainkat.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.